getrouwd met                                                                      moeders kant familie Kweekel

1ste

2de

vaders kant familie van der Hoek                                           getrouwd met

stamboom familie Hogenboom

getrouwd met                                       op                                        moeders kant familie Schmahl

vaders kant familie Hoogenboom                   op                            getrouwd met