Valkparkiet

De valkparkiet is een endemische vogelsoort uit Australië. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, behoort deze vogel

     niet tot de parkieten maar tot de kaketoes. De vogel is een in Nederland en België vrij populaire volière- en kooivogel.