in de gele vlakken zijn de vrouwen

  in de blauwe vlakken zijn de mannetjes   

    in de rose vlakken is het eigen kweek     

Op deze pagina komt alle info en hebben dingetjes van onze parkieten en wat er zo allemaal bij hoort