in de gele vlakken zijn de vrouwen

  in de blauwe vlakken zijn de mannetjes   

                                               Grasparkiet

De grasparkiet behoort tot de papegaaiachtigen en komt in het wild in grote zwermen in Australië voor.

    in de rose vlakken is het eigen kweek     

†